pn-pt 8.00-17.00 +48 22 322 85 95
Strona główna / Informacje dla pasażerów linii lotniczych / Prawa pasażera – odszkodowanie za odmowę wstępu na pokład samolotu, odwołanie lotu lub duże opóźnienie lotu.

Prawa pasażera – odszkodowanie za odmowę wstępu na pokład samolotu, odwołanie lotu lub duże opóźnienie lotu.


Pasażerowi przysługuje odszkodowanie za odmowę wstępu na pokład samolotu mimo ważnego biletu lotniczego, odwołanie lotu  lub duże opóźnienie lotu. Prawa pasażerów w tym zakresie reguluje rozporządzenie nr 261/2004/WE. Kwoty odszkodowania wynoszą od  250 EUR dla lotów o długości do 1500 km, 400 EUR dla lotów wewnątrz wspólnotowych dłuższych niż 1500 km i innych lotów o długości od 1500 do 3500 km do 600 EUR dla innych lotów.

W pierwszej kolejności należy złożyć reklamację bezpośrednio u przewoźnika. Nawet jeżeli przelot był charterowy lub organizatorem wycieczki było biuro podróży reklamacje składamy u przewoźnika. Jeżeli przewoźnik odmówi wypłaty odszkodowania lub nie odpowie na naszą reklamację przysługuje nam możliwość złożenia skargi do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Zarówno reklamacje jak i skargę możemy złożyć na formularzu dostępnym na stronie ULC. Złożenie skargi na naruszenie przez przewoźnika lotniczego postanowień rozporządzenia nr 261/2004/WE może nastąpić z następujących powodu : odmowy przyjęcia na pokład wbrew woli pasażera, odwołania lotu, dużego opóźnienia lotu. Skargę składamy po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej u przewoźnika. Do skargi należy dołączyć: potwierdzenie rezerwacji na dany lot, kopię reklamacji do przewoźnika, kopię odmownej odpowiedzi jeżeli jest.

Skarga musi być wniesiona na piśmie i podpisana przez wszystkich wnoszących lub ich pełnomocników. Odszkodowanie przysługuje tylko pasażerom i tylko on mogą wystąpić z reklamacją i następnie ze skargą. Ani agent IATA który sprzedał bilet lotniczy, ani biuro podróży które było organizatorem wycieczki z przelotem w pakiecie lub inny pośrednik nie może ubiegać się o odszkodowanie, chyba że działa w imieniu i na rzecz pasażera na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Postępowanie kończy się wydaniem przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego decyzji administracyjnej w której określony jest zakres naruszenia i termin jego usunięcia. Jeżeli mimo pozytywnego dla pasażera rozstrzygnięcia przewoźnik uchyla się od wypłaty odszkodowania pozostaje droga sądowa w której jednak najważniejszym dowodem będzie postanowienie Prezesa ULC.